คุณค่าในตนเอง สิ่งสำคัญของผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงในสถานดูแล

Last updated: 31 พ.ค. 2564  |  3361 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คุณค่าในตนเอง สิ่งสำคัญของผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงในสถานดูแล

“คุณค่าในตนเอง สิ่งสำคัญของผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงในสถานดูแล”

     การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-Esteem)  คือการที่ผู้สูงอายุสามารถเห็นคุณค่าของตนเอง ไม่ว่าจะประสบกับเหตุการณ์หรือสิ่งที่ส่งผลต่อจิตใจไม่ว่าจะทั้งทางบวกและทางลบ  ซึ่งจะทำให้เกิดการยอมรับและพึงพอใจในตนเอง ตลอดจนมีความเชื่อมั่นในตนเองและการเคารพตนเอง โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงที่ถูกทอดทิ้งให้อยู่ในสถานดูแลหรือบ้านพัก จึงต้องมีการเห็นคุณค่าในตนเองจึงจะเกิดความมั่นคงด้านจิตใจ และสามารถมองถึงคุณค่าในตนเอง

     เมื่ออายุมากขึ้นหรือเกิดความเสื่อมสภาพทางร่ายกาย ไม่สามารถทำอะไรเหมือนเดิมได้อย่างแต่ก่อน
ทำให้ผู้สูงอายุมักจะมองตนเองว่าไม่มีประโยชน์ ไม่สามารถทำอะไรได้เนื่องด้วยสภาพทางร่างกาย การเห็นคุณค่าในตนเอง ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การรับรู้ว่าตนมีความสามารถ (Competence) คือ การที่ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานดูแลรับรู้ว่าตนสามารถทำอะไรได้ตามความเหมาะสม สามารถเผชิญอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตด้วยความมั่นใจ ปรับตัวได้ดี และสามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสถานดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การที่ผู้สูงอายุสามารถรับประทานอาหารเองได้ หรือสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะติดเตียงที่ไม่สามารถหยิบจับอะไร อาจจะเป็นความสามารถที่ตนสามามารถที่จะพูดหรือแสดงความต้องการ เช่น อาหารที่ตนอยากจะกิน หรือเพลงที่อยากฟัง จึงเป็นความสามารถในการแสดงความต้องการของตนเอง
     การรับรู้ว่าตนมีความสำคัญ (Significance) ผู้สูงอายุมักจะต้องการ การยอมรับอย่างเหมาะสม รู้สึกว่าตนเป็นที่รักของบุคคลอื่น มีประโยชน์และเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว สังคม หรือในสถานดูแล จึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่ครอบครัวต้องให้ความสำคัญและความใส่ใจเพื่อให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่า ท่านเป็นที่รักของครอบครัว การรับรู้ว่าตนมีอำนาจ (Power) ผู้สูงอายุมักจะรู้สึกว่าตนมีอิทธิพลในการควบคุมชีวิตของตนเองและต่อเหตุการณ์ต่างๆ รอบตัว มีความเชื่อมั่นในตนเอง และมีความสามารถในการกระทำสิ่งต่างๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ด้วยตนเอง เช่น ผู้สูงอายุบางคนที่ยังสามารถไปไหนมาไหนได้ อาจจะอยากเดินทางไปเที่ยวในสถานที่อยากไป หรืออำนาจในการจัดการตนเองเรื่องอาหารการกิน หรือการดูแลตนเอง และองค์ประกอบสุดท้าย คือ การรับรู้ว่าตนมีคุณความดี (Virtue) ผู้สูงอายุมีการปฏิบัติตัวสอดคล้องกับศีลธรรม จริยธรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมประเพณี มองโลกในแง่ดี พอใจในชีวิตที่เป็นอยู่ มีการแสดงออกของความคิดและถูกต้องตามทำนองคลองธรรม ซึ่งเป็นที่พึ่งทางจิตใจของผู้สูงอายุอีกทางหนึ่ง ในการคิดบวกและมองถึงชีวิตของตนเอง ซึ่งอาจจะมีการใช้ศาสนาเข้ามาเยียวยาทางจิตใจ
     การที่ผู้สูงอายุมองเห็นถึงคุณค่าในตนเองนั้นจะช่วยให้ การใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายสุดท้ายเป็นไปด้วยความสุขและเกิดความเข้าใจในการตนเอง ลดความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุหรือผลกระทบต่ออารมณ์และจิตใจ


     ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เอเชียเนอร์ซิ่งโฮม มี 4 สาขา สาขาพัฒนาการ,สาขาสวนหลวง ร.9,สาขารามอินทรา และสาขาแจ้งวัฒนะ
รายละเอียดเพิ่มเติม www.http://www.asianursinghome.com , Call Center 084-458-4591

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้