image
กิจกรรมบำบัด และการฝึกกลืน
ในผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยมีปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การรับประทานอาหาร การจับ ถือสิ่งของต่าง ๆ ซึ่ง ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เอเชียเนอร์สซิ่งโฮม สามารถดูแลและฟื้นฟู ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย ได้จากการทำกิจกรรมบำบัด โดยนักกิจกรรมบำบัด ได้รับการอบรมหลักสูตรการออกแบบการสอน(Instructional Design) เพื่อจัดกิจกรรมที่ส่งผลดีต่อการฟื้นฟูของผู้ป่วย โดยการทำกิจกรรมบำบัดนั้น จะมีนักกิจกรรมบำบัดดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยแก้ปัญหาแบบรายบุคคล
Powered by MakeWebEasy.com