บทความ / Article
 
 ข้อควรรู้สำหรับผู้สูงอายุ

     ผู้สูงอายุคือ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เมื่อร่างกายเจริญเติบโตถึง ขีดสุดแล้วการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายจะเป็นไปในด้าน
เสื่อมสลายมากกว่าการสร้างเสริม     
อ่านต่อ >>
 
 อาหารสำหรับผู้สูงอายุ

     เมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ มักจะเกิดความเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจและสังคม โดยเฉพาะทางร่างกาย ทำให้ประสิทธิภาพ
การทำงานของอวัยวะต่างๆ เสื่อมลง เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆ เช่น ผิวหนัง ตา หู จมูก ลิ้น ฟัน เป็นต้น    
อ่านต่อ >>
 

 
 
 

 


 ข่าวอัพเดท / News Update
   
 ประมวลภาพความภูมิใจ การพัฒนาคุณภาพการบริการและกิจกรรมของพวกเราตลอดปี 2558

     ในปี 2558 ที่ผ่านมาพวกเรา เอเชียเนอร์สซิ่งโฮม ได้สร้างมิติใหม่ในการเป็น เนอร์สซิ่งโฮม ให้เป็นที่ยอมรับ และไว้วางใจ
จากผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ลูกค้า หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จากรางวัลที่ 1 ด้านคุณภาพที่ได้รับมา และการขอเข้ามาศึกษาดูงาน
จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ จนทำให้พวกเรามีวันนี้ร่วมกัน
     พวกเราจะมุ่งมั่น พัฒนาคุณภาพการบริการ การดูแลผู้สูงอายุ
ผู้ป่วย และลูกค้าคนสำคัญของเรา ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด
ด้วยความรักจากใจพวกเรา เอเชียเนอร์สซิ่งโฮม

เชิญคลิก เพื่อชมประมวลภาพของพวกเราในปีที่ผ่านมา ค่ะ :) >>
   
 
   
 ข่าวอัพเดท 2559
   
       มกราคม
      พวกเราจัดงานปีใหม่ พร้อมกิจกรรมอันหลากหลาย และแจกของขวัญปีใหม่สำหรับผู้สูงอายุของเราทุกๆปี ก็เพื่อให้ผู้สูงอายุ
ที่เราดูแลทุกท่านได้อิ่มบุญ มีความสุข ทั้งทางกายและทางใจต้อนรับปีใหม่ค่ะ.
 
   
       กุมภาพันธ์
     
การจัดงานอบรมภายในให้กับผู้ดูแลของเราทั้งในเรื่องการดูแลพื้นฐาน, กายภาพบำบัดเบื้องต้น และการดูแลผู้สูงอายและผู้ป่วย
ที่แตกต่างกัน โดยอาจารย์พยาบาลและนักกายภาพบำบัดเป็นประจำต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการดูแลคนที่คุณรัก.
 
   
       มีนาคม
     
► งานทำบุญ เอเชียเนอร์สซิ่งโฮม สาขาพัฒนาการ และเปิดโซนใหม่ในสวน เพื่อขยายการรองรับลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง.
 
   
       เมษายน
     
► งานสงกรานต์ประจำปีที่พวกเราตั้งใจจัดขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุและญาติ ได้มีส่วนร่วมกันสานต่อในประเพณีอันดีงามและสร้าง
ความสุขให้กับทุกคน ทั้งการทำบุญใส่บาตร สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ แห่นางสงกรานต์จาก สาขาสวนหลวงไปสาขาพัฒนาการ
ชุ่มช่ำทั้งกายใจไปด้วยกันค่ะ.
 
 
 
 
 
 
   
       พฤษภาคม
     
► งานออกบูท ประชาสัมพันธ์ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเอเชียเนอร์สซิ่งโฮม ได้รับความสนใจและไว้วางใจจาก พยาบาล เจ้าหน้าและ
ญาติผู้ป่วยที่มารักษาที่โรงพยาบาล ให้การตอบรับอย่างอบอุ่น.
 
   
       มิถุนายน
     
► ต้อนรับคณะพยาบาล และเจ้าหน้าที่จาก หน่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ศึกษาดูงาน และแบ่งปัน
ความรู้และประสบการณ์ ด้านการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาการดูแลของเราให้ดียิ่งขึ้น.
 
 
 
   
       สิงหาคม
     
► ผู้บริหาร ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเอเชียเนอร์สซิ่งโฮม ขึ้นรับรางวัล สาขาผู้บริหารดีเด่น จากสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิง
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ องค์กรดีเด่น จาก โรงเรียนนครสวรรค์อินเตอร์บริบาล จังหวัดนครสวรรค์.
 
   
       ► พวกเราจัดงานวันแม่ขึ้นที่ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเอเชียเนอร์สซิ่งโฮมทุกๆปี ก็เพื่อมอบความสุขให้กับผู้สูงอายุ และรำลึกถึงพระคุณ
ของแม่อันเป็นที่รักของเราทุกคน.
 
   
       กันยายน
     
► ท่านรองอธิบดี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
เข้าเยี่ยมชมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเอเชียเนอร์สซิ่งโฮม หลังจากได้รับรับรางวัล
อันดับ1 Best Practice การพัฒนาสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการ(ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ) 2558 เพื่อยืนยันว่าเรายังรักษาคุณภาพการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยของเราเสมอมา.
 
 
   
       ตุลาคม
     
► พิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(ร.9) พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ 
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ทีมพยาบาล ทีมกายภาพบำบัด ทีมผู้ดูแล และพนักงาน 
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเอเชียเนอร์สซิ่งโฮม.
 
 
   
       ► คณะอาจารย์ และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเอเชียเนอร์สซิ่งโฮม.
 
 
   
       พฤศจิกายน
     
► คณะอาจารย์ และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานและทำกิจกรรมการออกกำลังกายด้วย
สายยางยืดสำหรับผู้สูงอายุ ณ 
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเอเชียเนอร์สซิ่งโฮม.
 
   
       ► ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง เพื่อให้ผู้สูงอายุและญาติ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการลอยกระทงซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามและเสริมสร้างความสุขให้กับผู้สูงอายุของเราเหมือนได้ใช้ชีวิตเป็นปกติอย่างมีความสุข.
 
 
 
 
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 คลิปวีดีโอของเรา / VDO Clip
 
   
   
                             
  
 
 

View All
Copyright by asianursinghome.com
racking ID : UA-59956949-1
Engine by MAKEWEBEASY